Zorg aanvragen

Voordat je deelt gaat nemen aan onze dagbesteding heb je eerst een WMO-beschikking

(Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of een Wlz indicatie (Wet langdurige zorg) nodig.

Als je deze niet hebt, moet je namelijk zelf betalen.

Hoe vraag je zo’n beschikking of indicatie aan?

 

  1. Neem contact op met de gemeente waarin je woont en vertel waarom je dagbesteding nodig hebt (binnen de meeste gemeenten kun je via de site zelf de aanvraag regelen).
  2. De gemeente geeft aan of je in aanmerking komt voor een WMO-beschikking of een Wlz indicatie.
  3. Als de gemeente aangeeft dat je in aanmerking komt voor een WMO-beschikking dan krijg je deze van de gemeente.
  4. Als de gemeente aangeeft dat je zorg nodig hebt vanuit de Wlz, neem je contact op met het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).
  5. Als je een WMO-beschikking of een Wlz indicatie krijgt, dan neem je contact op met onze dagbesteding.

 

Mocht je hulp nodig hebben bij het aanvragen van een beschikking of een indicatie, dan helpen wij je graag op weg.

Als je de bovenstaande stappen al hebt gedaan en de papieren al op zak hebt, kun je direct contact opnemen met MOW.