Dit is MOW

MOW is een praktijk voor maatschappelijk werk die (kleinschalige) dagbesteding en begeleiding biedt aan iedereen die een steuntje in de rug nodig heeft. Want iedereen heeft recht op een leuk leven. Wij gaan samen met jou aan de slag om er wat moois van te maken!

MOW is in 2014 begonnen. Na jarenlange ervaring als maatschappelijk werker heeft Monique Bruggeman het initiatief genomen om een dagbesteding te beginnen voor mensen die niet in aanmerking kwamen voor de dagbesteding binnen de reguliere zorg.
En dat doen we nog steeds.

De missie en visie van MOW
Je wilt een waardevolle plek in de samenleving. Een plek die je op je eigen unieke manier vormgeeft en invult. Wij kunnen je daarbij helpen. We kijken wat je aan begeleiding en ondersteuning nodig hebt om jouw leven op jouw manier te leven. Daarin zijn jouw behoeften, mogelijkheden, interesses en talenten leidend. Op die manier proberen we te terug te zetten in je eigen kracht waardoor je je zelfstandigheid en zelfredzaamheid kan vergroten en/of zo lang mogelijk kunt behouden.

Wat kun je doen bij een probleem of een klacht
We vinden het belangrijk dat de begeleiding die wij je bieden goed blijft aansluiten bij jouw zorgvraag. Toch kan het gebeuren dat je het ergens niet mee eens bent, jezelf tekortgedaan voelt of een klacht hebt. We horen dan graag wat we anders kunnen doen.

Bespreek je klacht
Wanneer je een klacht heeft kun je op verschillende manieren contact met ons opnemen:

1. Je kunt je klacht bespreken met de maatschappelijk werker van MOW
2. Je kunt de maatschappelijk werker van MOW een mail sturen met daarin een beschrijving van jouw klacht.
3. Je kunt een klachtenformulier invullen en dit naar het postadres opsturen of aan de maatschappelijk werker overhandigen.

Privacy
Het spreekt vanzelf dat wij binnen de hulpverlening vanuit MOW alle privacyregels in acht nemen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat anderen bij jouw gegevens kunnen of dat vertrouwelijke informatie gedeeld wordt.
De privacyregeling is beschreven in een protocol waarvan iedere medewerker op de hoogte is en wat iedere deelnemer van de dagbesteding uitgereikt krijgt.
Je kunt er in ieder geval van op aan: “Wat onder vier ogen wordt gezegd, blijft onder vier ogen”.